Çıralı

Türkiye'de Çıralı'daki plaj 3 km'den biraz fazla yeterli bir uzunluğa sahiptir. Sahil kuzeye doğru genişler, genişliği 100 m'ye ulaşır, bir yandan kumsal, bir yandan bir balıkçı köyünün yerleştiği bir kayanın üzerinde durur, diğer yandan Musa Dağı'nın eteğinde kopar